Rozmiar: 15909 bajtów

- 072 -

1360, 10 II, Wrocław (Wratislauia)

die st. Scolastice virginis

Ludwik I książę Śląska i pan Legnicy (Lud[wicus]) stwierdza, że w jego obecności Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia) mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]) przedstawił mu dokument z 1355 r., 2 VII, stwierdzający nabycie przez niego i jego żonę Katarzynę (Katherina) 6 grzywien czynszu od Szymona z Godziszowa k. Oławy (Symonus de Rorow) i jego żony Zofii (Sophia) z Sulęcina k. Oławy (Czulenczin), który to dokument wystawca zatwierdza (por. Regesty śląskie pod red. W. Korty, t. III, Wrocław 1990, nr 88).

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Hanko Jezer (Hanco), Piotr Ome (Petrus), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Jan de Falkinhain (Johannes) i Jan (Johannes).


Vidimus: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 87; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 36.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 24, nr 223.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów