Rozmiar: 15909 bajtów

- 073 -

1360, 12 II, Lubin (Lubbin)

fer. quarta ante Carnisbrivium

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[wicus]) stwierdza, że w jego obecności Bernard zwany de Schildow (Bernhardus) za zgodą swej żony Stronyki (Stronyca) sprzedał Reynhardowi z Guzic k. Głogowa (Reynhardus de Gusk) i jego spadkobiercom za 83 grzywny 4 łany orne, folwarczne z domem mieszkalnym i zabudowaniami, ogrodem, 4 łany oczynszowane, 4 części sołectwa i 4 część dochodów z prawa patronatu w Rynarcicach k. Lubina (Reynharsdorf), łąkę i inne przynależności z prawem alienacji i zastrzeżeniem dla wystawcy dochodów należnych z tytułu prawa zwierzchniego. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Piotr ze Lwówka Śl. (Petrus de Lemberg), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Burgoldus de Benotindorf, Botho de Bruchakschdorf, Niczko ze Stanowic k. Oławy (Niczco de Arnoldisdorf), Teodoryk de Redirn (Theodoricus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 93; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 102
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 24, nr 224.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów