Rozmiar: 15909 bajtów

- 077 -

1360, 15 II, Wrocław (Wratislauia)

indiccione XIII, XV Kal. Marcii

Notariusz publiczny stwierdza, że w jego obecności Jan Specker (Johannes) lektor klasztoru Franciszkanów w Nysie (Nysa) zatwierdził klasztorowi Klarysek we Wrocławiu (Wratislauia) dokument z 1291 r., 14 V, nadający mu dochody z parafü w Świdnicy (por. R.z.schl.Gesch., nr 2193).

Druk: MGF, I, s. 61, nr 202.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów