Rozmiar: 15909 bajtów

- 079 -

1360, 16 II, Brzeg (Brega)

fer. secunda post dominicam Quadragesima, qua Letare decantatur

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Jan (Johannes), Jakub (Jacobus), Małgorzata (Margareta) i Klara (Clara) dzieci nieżyjącego Nichoschona zwanego Ganska (Nichuschonus) sprzedały 5 grzywien rocznego czynszu Hancowi zwanemu Bondsin, Peczowi zwanemu Beyer (Peczo) mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses) oraz ich spadkobiercom z dóbr w Gęsicach k. Oławy (Gansinczicz) z prawem alienacji i prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczenia czynszu.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Hanco Jezer, Piotr Ome (Petrus), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Jan Engilgeri (Johannes) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 98.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów