Rozmiar: 15909 bajtów

- 085 -

1360, 22 II, Lubin (Lubin)

in kathedra sti Petri Apostoli

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Lud[vicus]) stwierdza, że w jego obecności bracia Niczko (Niczco), Pakuschius i Bernard (Bernhardus) zwani de Ceslandorf sprzedali Mikołajowi (Nicolaus) kupcowi i mieszczaninowi lubińskiemu (Lubinensis) oraz jego spadkobiercom za 6 grzywien 1 grzywnę rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w Keczerfelt k. Lubina z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczenia czynszu, z prawem odkupu w ciągu 5 lat i prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henryk z Brzeziny k. Brzegu (Henricus de Bresin), Fryderyk de Medgow (Fredricus), Teodoryk de Redirn (Theodricus), Thammo de Medgow, Otto de Medgow, Albert de Nechlin (Albertus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 88; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 98b.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 24, nr 226.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów