Rozmiar: 15909 bajtów

- 090 -

1360, 26 II, Wrocław (Vratislavia)

fer. quarta proxima post Invocavit

Konrad de Falckenhayn (Conradus) starosta wrocławski (Wratislaviensis) stwierdza, że Klara (Clara) wdowa po Heinku Hundisfelt (Heinko) sprzedała Hankowi z Krakowa (Hanco de Cracovia) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislaviensis) swoją wieś Swojec k. Wrocławia (Swoych districtus Wratislaviensis) wraz z sołectwem i karczmą oraz wszystkimi prawami nadanymi niegdyś przez Henryka V pana Wrocławia (Henricus quintus dux et dominus Wratislaviensis) z wyjątkiem folwarku położonego w tej wsi i prawa wypasu owiec (Schefereye) oraz hodowli trzody, które zatrzymuje dla siebie i swoich następców, a także bez prawa alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Schwarczinhorn), Franczko Sommeruelt (Franczco) - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Piotr de Rychinbach (Petrus), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracovia), Ryszard z Gubina (Rychardus de Gubin) - wasale, oraz Jakub z Kątów Wrocławskich (Jacobus de Canth) kanclerz księstwa i mieszczanin wrocławski (Vratislaviensis).

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, Dokumenty, sygn. 1360, 26 II, Wrocław.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,3, s. 2492.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów