Rozmiar: 15909 bajtów

- 099 -

1360, 1 III, Lubin (Lubin)

dominica Reminiscere

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Reynhardus z Guzic k. Głogowa (Gusk) zastawił za 26 grzywien wszystkie swe dobra w Rynarcicach k. Lubina (Reynhardsdorf) Burgoldowi de Benotindorf (Burgoldus) i Fryderykowi Medgow (Fredricus) dopóki nie wywiąże się z płatności wobec Bernarda de Schildow (Bernardus), tj. do najbliższego święta św. Michała (29 IX).

Świadkowie: Wilricus z Wągrodna k. Legnicy (Wanginteyn), Henryk z Brożca k. Strzelina (Henricus de Brosin) i Henryk de Rabnow (Henricus).


Regest: AP Wroclaw, Rep. 2l, sygn. 1A, s. 93; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 102.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów