Rozmiar: 15909 bajtów

- 108 -

1360, 10 III, Avignon (Auinion, Francja)

VI Id. Marcii a. octavo

Papież Innocenty VI wyraża zgodę, aby spowiednik Mikołaja syna Naldelona (Nicolaus Naldelonis) z diecezji wrocławskiej udzielił mu odpustu zupełnego w godzinę ¶mierci.

Regest: MVB, II, s. 424, nr 1066; Bull. Pol., II, s. 158, nr 981.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów