Rozmiar: 15909 bajtów

- 110 -

1360, 12 III, Wrocław

in die st. Georgii martiris

Cunadus prokurator klarysek wrocławskich w imieniu tego klasztoru lokuje folwark Maślice k. Wrocławia (Maslicz). Zasadźcami tej lokacji na 3 lata są Kunegunda (Kunigundis) i jej synowie Mikołaj (Nicolaus), Michał (Michael) i Stanisław (Stanizlaus) sołtys w Capwysdorf. Lokacji dokonano w zamian za roczny czynsz w wysokości 30 grzywien, 2 małdratów pszenicy, 2 małdratów jęczmienia, 8 małdratów owsa, korzystanie z lasu, a także z drzewa rosnącego na nieużytkach wielkości pół łanu na wyspie po drugiej stronie Odry (Odra) i połowy pastwiska, prawo połowu ryb, natomiast zbiory miodu mają być dzielone po połowie. Po upływie 3 lat zasadźcy powinni zwrócić klasztorowi te nabytki W wypadku wzniesienia przez zasadźców jakiejś budowli w tymże folwarku klasztor zobowiązany jest zrekompensować jej koszty. Zasadźcy w ciągu roku po wygaśnięciu umowy powinni zwrócić klasztorowi ziemię, a klasztor ma wyznaczyć im rekompensatę w postaci 3 prętów ziemi, 3 łąk, połowy innych łąk oraz prawo korzystania ze spichlerzy do św. Filipa i Jakuba ( 1 V).

Świadkowie: Mikołaj Crypwysch z Maślic k. Wrocławia (Nycolaus ... de Maslicz), Paweł z Gądowa k. Wrocławia (Paulus de Gandow), Hanko z Żernik k. Wrocławia (Noua ecclesia) - sołtysi, Hanko ze Świdnicy (Swydnicz) Jakuschius z Chrząstawy Małej k. Wrocławia (Cranstaua), Hanko młynarz i notariusz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 44-46.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów