Rozmiar: 15909 bajtów

- 113 -

1360, 15 III, Otmuchów (Othmuchow)

Id. Marcii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus . . . Wratislauiensis) na prośbę Bolka II i jego żony, książąt świdnickich (Bolco et conthoralis eius duces Swidniczenses) i rajców świdnickich (Swidniczenses) nakazuje, aby poza murami miejskimi Świdnicy (Swidnicz) założyć cmentarz, na którym miałyby być grzebane ofiary zarazy, oraz pozwala na budowę kaplicy cmentarnej pod wezwaniem Św. Mikołaja postanawiając, iż każdorazowy proboszcz kościoła parafialnego ma sprawować opiekę nad ww. kaplicą, a nabożeństwa mają odprawiać wikariusze. Prócz tego należy zabezpieczyć dojście do tego cmentarza przez mur miejski.

Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, 1360, 15 III, Otmuchów (U 150).
Regest: Z.f.G.Schl., XV, s. 168-169.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów