Rozmiar: 15909 bajtów

- 114 -

1360, 15 III, Wrocław (Wrat[islauiensis])

indictione XIII, Id. Martii

Wacław Sbynconis (Wentzeslaus) kleryk ołomuniecki (Olomucensis) i notariusz publiczny stwierdza, że w jego obecności premonstratensi z klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu, a mianowicie Jakub z Kolonii (Jacobus de Colonia, Niemcy) przeor, Michał (Michael) zastępca przeora, Piotr z Kątów Wrocławskich (Petrus de Kanth), Henryk z Pszenna k. Świdnicy (Henricus de Waczinrode), Mikołaj de Czindato (Nicolaus) kamerariusz, Jan de Pastricz (Johannes) pielęgniarz i Piotr zwany Stabilwicz (Petrus), udzielają pełnomocnictw Bogusławowi (Boguslaus) proboszczowi kościoła w Sobocisku k. Oławy (Czobotyicz) do ustalenia granic między posiadłościami tego klasztoru a dobrami Czenka (Czenco) pana na Jelczu k. Oławy (Jelcz) w związku z zaistniałym sporem o te granice.

Świadkowie: Thammo proboszcz kościoła parafialnego w Wierzbnie k. Oławy (Wyrbna), Piotr zwany Brumhose (Petrus) pisarz ksiąg klasztoru Św. Wincentego, Andirko (Andirco) i Jan Brasiator służebni opata ww. klasztoru oraz Wacław Sbynconis (Wentzeslaus) kleryk diecezji ołomunieckiej (Olomucensis) i notariusz publiczny.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Repertorium, Rep. 67, nr 385.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów