Rozmiar: 15909 bajtów

- 115 -

1360, 16 III, Brzeg (Brega)

fer. secunda post dominicam Quadragessima qua cantatur Letare

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Beata (Beatrix), jej syn Hanko (Hanco) oraz Konrad zwany de Dorinfelt sprzedali Niczowi zwanemu de Prato (Niczo) i jego spadkobiercom za 30 grzywien 3 grzywny rocznego czynszu z 3 łanów oczynszowanych w Godzikowicach k. Oławy (Rosinhayn) wolne od wszelkich obciążeń z prawem alienacji i zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 104.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 25, nr 232.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów