Rozmiar: 15909 bajtów

- 116 -

1360, 16 III, Brzeg (Brega)

fer. secunda post dominicam quadragesima, qua Letare decantatur

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Lubina (Ludwicus dux Slezie et dominus Bregensis et Lubinensis) stwierdza, że w jego obecności Piotr zwany de Prato (Petrus), Gunczlo i Apeczko (Apeczco) bracia zwani de Wedrow sprzedali Niczkowi zwanemu Kazmyr (Niczco) mieszczaninowi brzeskiemu (Bregensis), jego żonie Elżbiecie (Elizabeth) oraz ich spadkobiercom za 77 grzywien folwark popularnie zwany Zamczysko k. Lubina (Neythberg) wraz z domem mieszkalnym i innymi przynależnościami z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż pod warunkiem uiszczania 4 talentów pieprzu rocznie na rzecz wystawcy i jego następców.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Ydsico Kurzantka, Hanko Jezir (Hanco), Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal), Piotr Ome (Petrus), Henryk (Henricus) syn nieżyjącego sędziego dworu i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 104.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 40: CDS, IX, s. 28, nr 186; Z.f.G.Schl., VI, s. 25, nr 230.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów