Rozmiar: 15909 bajtów

- 117 -

1360, 16 III, Brzeg (Brega)

fer secunda post dominicam Letare

Ludwik I (Lud(vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Jan (Johannes), Jakub (Jacobus), Małgorzata (Margaretha) i Klara (Clara) dzieci Nikuszona Ganska (Nicuschonus) sprzedają Hankowi zwanemu Budessin (Hanco) i Peczowi zwanemu Beyer inaczej Bawaro (Peczo) mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses) i ich następcom 5 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Gęsicach k. Oławy (Gansinoicz, Gansinczicz). Książę zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schonow), Hanko Jezer (Hanco), Piotr Ome (Petrus) i Jan Engilgeri (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wocławia, sygn. B 89,1, s. 40.
Regest: tamże, Rep. 21, sygn. 1A, s. 94; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 37v; Z.f.G.Sch., VI, s. 25, nr 235.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów