Rozmiar: 15909 bajtów

- 118 -

1360, 16 III, Brzeg (Brega)

fer. secunda post dominicam Letare

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Franczko syn nieżyjącego Bauara (Franczco filius quondam Bauari) nadał swej żonie Katarzynie (Katherina) jako oprawę wdowią 12 grzywien dochodu ze swych dóbr w Ścinawie Polskiej k. Oławy (Polonicalis Stynauia) lub z innych dóbr. Opiekunem jej wyznacza Mikołaja Czambora (Nicolaus Czambor).

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Szenko z Witowic k. Oławy (Schenko de Wychowicz), Hanko Jezir (Hanco), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Piotr Ome (Petrus).


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 97; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1. s. 39.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów