Rozmiar: 15909 bajtów

- 121 -

1360, 16 III, Brzeg (Brega)

fer. secunda post dominicam Letare

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Beata (Beatrix) wdowa po Mikołaju Dorinvelth oraz jej synowie Hanko (Hanco) i Konrad (Conradus) nadali Wawrzyńcowi zwanemu Tristam (Laurencius) oraz jego żonie Agnieszce (Agnes) i ich spadkobiercom 2 łany uprawne w Godzikowicach k. Oławy (Rosinhayn) wraz z przynależnościami: polem naprzeciw rzeki Oławy (Olauia) przy granicy wsi, łąkami, placem położonym w końcu wsi przeznaczonym pod zabudowę, wraz z prawem alienacji i obowiązkiem świadczeń na rzecz księcia. Książę zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Mikołaj Czambor (Nicolaus) rycerz, Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Ydsico Cursantka, Hanko Jezir (Hanco), Ticzko de Borsnicz (Ticzco), Franczko ze Ścinawy (Franczco de Stinauia) i Jan (Johannes).


Kopia: łac. AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A s. 96 i 97; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 39.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 25, nr 231.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów