Rozmiar: 15909 bajtów

- 122 -

1360, 16 III, Brzeg (Brega)

fer. secunda post dominicam Letare

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy za zgodą swej żony Agnieszki (Agnes) nadał dożywotnio Hankowi zwanemu Voythchin (Hanco) 20 grzywien rocznego czynszu z myta w Brzegu (Brega) w zamian za rezygnację owego Hanka na rzecz księcia z 20 grzywien dochodu z kamery książęcej w Oławie (Olauia). Po śmierci Hanka czynsz ten miał stać się znów własnością wystawcy i jego spadkobierców. Wystawcy zatwierdzają to nadanie.

Świadkowie: Mikołaj Czambor (Nicolaus) rycerz, Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Ydsico Curzantka, Hako Jezer (Hanco), Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 96; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 39v
Regest: CDS, IX, s. 28, nr 184; Z.f.G.Schl., VI, s. 25, nr 233.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów