Rozmiar: 15909 bajtów

- 123 -

1360, 16 III, Brzeg (Brega)

fer. secunda post dominicam Letare

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Byczen de Gomlow nadał swej żonie Kunegundzie (Cunigidda) jako oprawę wdowią i jej opiekunom Panczkowi Radak (Panczko) i Szenkowi z Witowic k. Oławy (Schenco de Wychowicz) 10 grzywien rocznego dochodu z 8 łanów w Gomlow lub z innych swoich dóbr.

Świadkowie: Mikołaj Czambor (Nicolaus), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Hanko Jezer (Hanco), Popco z Biernatek k. Legnicy (Popco de Berndorf), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Piotr Ome (Petrus) i Jan (Johannes).


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 97.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów