Rozmiar: 15909 bajtów

- 124 -

1360, 16 III

fer secunda post dominicam Letare

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Elżbieta (Elizabeth) żona Jana z Lubina (Johannes de Lubbin) za jego zgodą sprzedała na prawach feudalnych Ticzkowi de Borsnicz (Ticzco) i Kunczkowi de Borsnicz (Cunczco) swoje dobra zwane Schoneyche k. Brzegu wraz z obciążeniami.

Świadkowie: Mikołaj Czambor (Nicolaus), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Ydsico Cursantka, Hanko Jezer (Hanco) i Piotr Ome (Petrus).


Regest: AP Wrocław. Rep. 21, sygn. 1A, s. 97; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 40v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów