Rozmiar: 15909 bajtów

- 125 -

1360, 16 III, Brzeg (Brega)

fer. secunda post dominicam Letare

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Piotr de Prato (Petrus) i Gunczlo de Wedrow sprzedali folwark Neythberg Niczkowi Kazimer (Niczco) i jego żonie.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Ydsico Curzantka, Hanko Jesir (Hanco), Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal), Piotr Ome (Petrus), Popko z Biernatek k. Legnicy (Popco), Henryk syn nieżyjącego Henryka (Henricus quondam Henrici) sędziego dworu.


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 97.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów