Rozmiar: 15909 bajtów

- 135 -

1360, po 5 IV

nach Ostern in dem grosin dinge

Henryk wójt dziedziczny Świdnicy (Heinrich Erbvogt czur Swydnicz) i ławnicy Pecze Rychinbach, Nyckil Unhart, Nyckil Wytchindorf, Menczil Croschwicz, Andrzej Vogil (Andreas), Jekil Husil i Hannus Oztil stwierdzają, że Stefan Grosen (Stepphan) i jego żona Dorota (Dorothin) przed sądem gajonym przekazali dożywotnio 1 grzywnę rocznego czynszu na rzecz biednych w szpitalu w Nowicach k. Świdnicy (Nodorf) i w Zbicy k. Namysłowa (Spise). P śmierci darczyńców ich spadkobierca powinien przeznaczyć pewną kwotę na tygodniowy zakup chleba dla przebywających w ww. szpitalach.

Pieczęć wystawcy i fragment pieczęci ławników.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Dok. m. Świdnicy, sygn. 1360 po 5 IV (U151).


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów