Rozmiar: 15909 bajtów

- 136 -

1360, 7 IV, Strzelce Opolskie

Albert książę strzelecki odkupuje od Jadwigi i Elżbiety córek Jeska Zadka dwie wsie Wierzbie i Ruschinowitz nadane mu niegdyś przez wystawcę w lenno i sprzedaje je za 100 grzywien Temchen von Borzegnew.

Wzmianka: A. Weltzel, Geschichte der Stadt und Herrschaft Guttentag, Ratibor 1882, s.12


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów