Rozmiar: 15909 bajtów

- 035 -

1360, 10 I,

an dem nehistin Vrytage noch dem obirsten tage

Dominik mieszczanin wrocławski (Dominik. . . czu Bresslow) stwierdza, że nadał dożywotnio swej córce Adelajdzie (Adilheyt), klarysce wrocławskiej, 4 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Wojkowicach k. Wrocławia (Wetkowicz). Po ¶mierci Adelajdy czynsz ten ma przypa¶ć klasztorowi Klarysek z zastrzeżeniem, że spadkobiercy wystawcy mog± ów czynsz odkupić od klasztoru za 40 grzywien. Opiekunami Adelajdy wystawca mianuje Pecze Beyir, Hanke Dominika i Mikołaja Domenika (Niclos).

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 311-312.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów