Rozmiar: 15909 bajtów

- 037 -

1360, 12 I, Legnica

an dem nesten Suntage nach dem Obirsten tage

Wacław I książę Śląska i pan Legnicy stwierdza, że Nickil Leymhus sprzedał Franczkowi (Franczko) wójtowi dziedzicznemu Legnicy (Legnicz) i jego spadkobiercom 1/8 powierzchni lasu, którą posiadał Hartman z Trzcieńca k. Zgorzelca (Ronow). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż wraz ze wszystkimi prawami i dochodami oraz prawem alienacji.

Świadkowie: Heynich i Fricze bracia zwani de Landiscron, Heynczke Ab- sacz, Hannus von Slenicz, Heynke Buch, Stefan Trache (Stephan) i Mikołaj von Schelndorf (Nycolaus) pisarz książęcy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 93, nr 32.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów