Rozmiar: 15909 bajtów

- 040 -

1360, 14 I, Avignon (Avinion, Francja)

XIX Kal. Februarii a. octavo

Innocenty VI papież na prośbę Karola IV cesarza poleca oficjałowi praskiemu troszczyć się o prowizję na kanonikat praski dla Teodoryka syna Jana de Glatouia (Theodericus Johannis de Glatouia), m.in. kanonika kościoła Św. Idziego we Wrocławiu.

Regest: MVB, II, s. 410, nr 1028; Bull. Pol., II, s. 157, nr 973.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów