Rozmiar: 15909 bajtów

- 049 -

1360, 28 I, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. 3 post conversionem Pauli

Mikołaj syn Jakuba Zachris (Nicolaus filius Jacobi) nadał swej siostrze Janonie (Janona) 13 prętów ziemi ornej na prawie niemieckim wolne od wszelkich obciążeń.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,4, s. 3022.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów