Rozmiar: 15909 bajtów

- 051 -

1360, 29 I, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quarta post conversionem Pauli

Otto syn Mikołaja z Nysy (Otho filius Nicolai de Nysa), mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]), nadał swojemu bratu Maciejowi (Mathias) wszystkie swe dobra wraz z młynem położone w Skałce k. Wrocławia (inferiori Schalkow).

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 308.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów