Rozmiar: 15909 bajtów

- 053 -

1360, 30 I, Otmuchów

Przecław biskup wrocławski ustanawia Henryka Steube z Głubczyc proboszczem w Mikołajowicach k. Legnicy.

Wzmianka: A. Sammter, Chronik von Liegnitz, t. I, Liegnitz 1864, s. 544, nr 85.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów