Rozmiar: 15909 bajtów

- 054 -

1360, 31 I, Praga (Praga)

am dem nehesten freytag vor unser frawentag liechtmezze genant

Otto margrabia magdeburski i łużycki, komornik cesarski, palatyn reński i książę bawarski (Otto marggraff zu Brandenburg und zu Lusitz dez heiligen Romischen Reichen obirster camerer pfallenczgraff bei Reyn und herczoge in Beyern) zrzeka się w imieniu własnym i swoich następców, a także swoich braci i ich następców na rzecz króla czeskiego (Beheim) i jego następców m.in. ziemi zgorzeleckiej (Gorlicz) i miasta Lubania (Luban) oraz innych, które należą do Ulryka von Pack z Żar (Vlrich von Pack von Sarow) i Albrechta von Hackernborn (Albrecht).

Druk: CDB, II, 2, s. 425, nr 1035.
Niepełny druk: RBM, II, 2, s. 264, nr 401.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów