Rozmiar: 15909 bajtów

- 055 -

1360, 1 II Stary Sącz k. Krakowa (Tzaniza)

die prima mensis Februarii

Konstancja opatka klarysek w Starym Sączu (Constancia . . . Tanza, Tzaniza) mianuje Karola IV cesarza (Carolus Quartus. . . Romanorum Imperator. . . et Boemie Rex) i jego następców na wypadek śmierci jej brata Bolka II księcia świdnickiego (Bolko dux Slesiae et dominus Swidnicensis) opiekunem miast Głogowa (Glogouia), Bytomia Odrzańskiego (Bithum) oraz zamku Tarnów Jezierny k. Głogowa (Tarnau), które zostały jej przekazane jako oprawa wdowia przez jej nieżyjącego męża Przemka, księcia Śląska i pana Głogowa (Przemislaus dux Slesie et dominus Glogouie).

Kopia: łac.: AP Wrocław. Akta m. Wrocławia, sygn. A 3, s. 341; tamże. Rep. 135, sygn. D 322, s. 380-381.
Druk: Siles. rer. script., I, s. 96l, nr 62.
Regest: Lehns u. Besitzurk.. I, s. 178, nr 48.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów