Rozmiar: 15909 bajtów

- 056 -

1360, 4 II, Avignon (Auinion, Francja)

II Non. Februarii a. octavo

Karol IV cesarz zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI o prowizje na beneficjum oraz godność lub urząd dla Jana syna Wiclona z Głogowa (Johannes Wicloni de Glogouia Maiori), swojego medyka, którego obsadzenie należy do biskupa wrocławskiego, wakujące obecnie lub w przyszłości, mimo iż posiada on kanonikaty i prebendy w kościołach głogowskim (Glogouiensisj i legnickim (Legnicensis).

Regest: MVB, II, s. 418, nr 1047.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów