Rozmiar: 15909 bajtów

- 059 -

1360, 5 II, Brzeg

die b. Agathe virginis

Ludwik I książę Śląska i pan Brzegu (Lud[wicus]) przekazuje testamentem Hartlibowi (Hartlibus) kapelanowi przy kaplicy zamkowej w Brzegu (Bregen[sis]) 50 grzywien na rzecz ww. kaplicy i 3 grzywny dożywotnio ww. kapelanowi z dochodów ze sprzedaży soli w Brzegu (Brega) dopóty, dopóki tenże będzie w posiadaniu tej prebendy.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk de Rechinberg (Henricus), Hanko Jezir (Hanco), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Jeszko Qwas (Jesco) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 86; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 35 v.
Regest: CDS, IX, s. 28, nr 181; Z.f.G.Schl. VI, s. 24, nr 220.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów