Rozmiar: 15909 bajtów

- 063 -

1360, 6 II, Otmuchów (Othmuchow)

VIII Id. Februarii

Mikołaj syn nieżyjącego Guntera z Nysy (Nicolaus quondam Guntheri de Nisa), kleryk diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, na polecenie Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... Wratislauiensis) sporządza transumpt 2 dokumentów: 1. 1360, 6 II, Otmuchów (por. wyżej nr 62), 2. 1316, 10 I, Nysa, Gentilis legat papieski zatwierdza dokument Henryka księcia Śląska i pana Wrocławia nadający klaryskom w Strzelinie dochody z wielu wsi (por. R.z.schl.Gesch. nr 3552).

Świadkowie: Mikołaj z Bytomia (Nicolaus de Bythom) archidiakon kolegiaty NM Panny w Głogowie (Glogouiensis), Piotr z Wodzisławia (Petrus de Loslauia) proboszcz w Raciborzu (Petrus. . . in Rathebor), Mikołaj z Poznania proboszcz w Zwróconej k. Ząbkowic Śl. (Nicolaus de Poznania. . . Proczan), Jan z Prusic k. Milicza (Johannes de Prusnicz) notariusz publiczny oraz Mikołaj Wenke z Nysy (Nicolaus ... de Nisa) notariusz publiczny, który zredagował i transumował ten dokument.

Pieczęć biskupa Przecława.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Rep. 121, nr 32.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów