Rozmiar: 15909 bajtów

- 066 -

1360, 8 II, Otmuchów (Othm[uchow])

VI Id. Februarii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis) stwierdza, że Mikołaj Koler (Nicolaus) mieszczanin paczkowski (Paczcouiensis) za zgodą swej żony Klary (Clara) oraz Bertolda de Camyn (Bertoldus) proboszcza paczkowskiego (Paczcouiensis) funduje w kościele parafialnym w Paczkowie (Paczcow) ołtarz pod wezwaniem Św. Św. Agnieszki, Doroty, Barbary i Apolonii i przeznacza na jego uposażenie 6 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr, a w szczególności z 2 1/2 łanu bez 1 pręta w Bognow oraz 2 1/2 łanu bez 1 1/2 pręta w Heyeyndorf, wsi położonych w pobliżu Paczkowa (Paczcow), z dworzyszcza i dochodów, które otrzymuje z miasta Paczkowa. Mikołaj Koler z przysługującego mu prawa patronatu nad tym ołtarzem przedstawia kandydaturę swojego syna Mikołaja Koler (Nicolaus) prezbitera na stanowisko altarzysty przy tym ołtarzu. Wystawca poleca proboszczowi kościoła w Paczkowie (Antiqua Paczcow) troszczyć się o tę altarię dla ww. Mikołaja.

Świadkowie: Mikołaj z Bytomia archidiakon głogowski (Nicolaus de Bythom ... Glogouiensis), Mikołaj ze Lwówka Śl. (Nicolaus de Lemberg) proboszcz i prokurator biskupi w Otmuchowie (Othmuchow), Hanco starosta nyski (Nysensis), Andrzej Przechod (Andreas), Piotr z Wodzisławia (Petrus de Loslauia) proboszcz w Raciborzu (Rathebor) notariusz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 77-77v.
Regest: Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X, s. 23, nr 18.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów