Rozmiar: 15909 bajtów

- 080 -

1360, 16 II, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. secunda post dominicam Letare

Ludwik I (Lud[wicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Henryk de Borsnicz (Henricus) za zgodą swej żony Elżbiety (Elizabeth) sprzedał Hancowi zwanemu Bondsin (Hanco), Peczowi zwanemu Beyer (Peczo) mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses) i ich spadkobiercom za 120 grzywien połowę wsi Kuchary k. Oławy wielkości 10 łanów oczynszowanych stanowiące oprawę wdowią jego żony, położonych naprzeciw Borka Strzelińskiego (Bork) wraz z karczmą, sołectwem i zagrodnikami, z prawem alienacji, z wyższym sądownictwem i obciążeniami, z wyjątkiem służby konnej. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Wilricus z Wągrodna k. Legnicy (Wanginsteyn), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Hanko Jezer (Hanco), Cunadus de Borsnicz, Piotr Ome (Petrus), Teodoryk de Redirn (Theodoricus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 98; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 40v.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 25, nr 236.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów