Rozmiar: 15909 bajtów

- 081 -

1360, 17 II, Świdnica (Swidnicz)

am nechsten Montag vor Fastnacht

Bolko II książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke Herzoge in Schlesien Herre von Furstenberk unde Swydnicz) stwierdza, że Hannus Beyrschroter i Gunzel Kurschner mieszczanie jeleniogórscy (Hirschberk) sprzedali rajcom jeleniogórskiem (Hirschbergk) połowę dochodów z piwowarstwa wraz ze wszystkimi prawami.

Świadkowie: Kune z Pankowa k. Świdnicy (Penckendorff), Mikołaj z Zebrzydowej k. Świdnicy (Nicklas von Sifrdadau), Nitsche Olaw, Wacław (Wenzel) i Nickel bracia von Zirn, Ludwik Wiltig (Ludwig) marszałek książęcy, Henryk von Logaw (Heinrich) i Piotr von Czedlitz (Peter) książęcy pisarz krajowy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Jelenia Góra, Dok. m. Jeleniej Góry, nr 11.
Druk: Siles. rer. script., I, s. 936, nr 24.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów