Rozmiar: 15909 bajtów

- 082 -

1360, 18 II Otmuchów (Otmuchow)

XIII Kal. Marcii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis) stwierdza, że w jego obecności Niczko z Nowaków k. Otmuchowa (Niczco de Nouak) sprzedał za 75 grzywien 2 łany ziemi w Nowakach k. Otmuchowa (Nouak) swojemu bratu Heynczcowi (Heynczco) i jego następcom wraz ze wszystkimi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jaraczius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Henryk de Muschczin (Henricus) - rycerze, Hanco Advocati (Hanco) starosta nyski (Nysensis), Otto de Hugewicz, Andrzej Sprzychod (Andreas) - świeccy rycerze, Mikołaj prokurator nyski (Nicolaus. . . Nysensis) i Jan (Johannes) notariusz biskupi.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. 1360, 17 II, Otmuchów.
Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 79v-80.
Regest: Quellen u. Darstellungen z. schl. Geschichte, t. X, s. 23, nr 19.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów