Rozmiar: 15909 bajtów

- 083 -

1360, 20 II, Praga (Praga)

die vicesima mensis Februarii

Ernest arcybiskup praski (Arnestus archiepiscopus Pragensis) na prośbę i w obecności Mikołaja (Nicolaus) i Katarzyny (Katherina) dzieci nieżyjącego Nethe, a także Henslina (Henslinus) zwanego Specht, Jana zwanego Pffaf (Johannes) i Agnieszki (Agnes) mieszczan z (Dvur Kralove, Curia Czechy) zatwierdza Janowi z Trzebnicy (Johannes de Trebnicz) klerykowi diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis) 5 grzywien dochodu nadanych mu przez ww. mieszczan w tymże mieście.

Ekscerpt: RBM, VII 2, s. 284, nr 440.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów