Rozmiar: 15909 bajtów

- 084 -

1360, 21 II, Z±bkowice ¦l. (Frankinstein)

XXI die Februarii

Rajcy z±bkowiccy stwierdzaj±, że na polecenie Karola IV cesarza (Karolus Romanorum Imperator . . . et Boemie rex) otrzymali od rajców wrocławskich (Wrat[islauienses]) pouczenia prawa magdeburskiego, wobec czego przyrzekaj± im okazywać posłuszeństwo i nie udostępniać powyższych pouczeń innych miastom spoza dystryktu z±bkowickiego (Frankinsteinensis).

Kopia: łac., AP Wrocław, sygn. D 2, s. 149-150.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów