Rozmiar: 15909 bajtów

- 088 -

1360, 24 II, Lubin (Lubin)

in vigilia st. Mathie Apostoli

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu stwierdza, że Maciej de Nechelin (Mathias) nadał swojej żonie Agnieszce jako oprawę wdowią wszystkie swe dobra we wsi Obora k. Lubina (Obir), które przypadły mu w spadku po matce. Opiekunami Agnieszki zostają Henryk de Falkinhayn (Heinricus) i jego syn Trappo.

Świadkowie: Piotr ze Lwówka Śl. (Petrus de Lemberg) sędzia lubiński (Lubin), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Fryderyk de Medgow (Fredricus), Henryk z Brzeziny k. Brzegu (Henricus de Bresin), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Otto de Medgow i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 89.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów