Rozmiar: 15909 bajtów

- 092 -

1360, 27 II, Wrocław (Wratislauia)

die sanctorum Dyonisii et sociorum martirum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludvicus) stwierdza, że w jego obecności Jan (Johannes) i jego brat Vroczko de Semansdorf (Vroczco) sprzedali za 48 grzywien Henrykowi z Jankowic Wielkich k. Brzegu (Henricus de Jencowicz) i Hankowi zwanemu Wynkilman (Hanco) mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses) oraz ich spadkobiercom 6 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Miechowicach Oławskich k. Oławy (Mechwicz) z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu i prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Hanko Jezer (Hanco), Ticzo de Borsnicz, Teodoryk de Redirn (Theodericus), Piotr Ome (Petrus) i jego brat Heyko (Heyco) oraz Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 144.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów