Rozmiar: 15909 bajtów

- 093 -

1360, 27 II, Wrocław (Wratislauia)

die st. Dyonisii et sociorum eius martirum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[vicus]) stwierdza, że Ryszard z Gubina (Rychardus de Gubyn) mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis) nadał swej żonie Formosie (Formosa) jako oprawę wdowią 12 łanów oczynszowanych w Małujowicach k. Brzegu (Molwicz) oraz 6 grzywien czynszu z dóbr w Łukowicach Brzeskich k. Brzegu (Lucowicz, Bregensis districtus) wraz ze wszystkimi prawami. Opiekunami wdowy mają być Cunadus de Falkinhayn, Arnold de Pok (Arnoldus), Jan de Reste (Johannes) i jego brat Andrzej de Reste (Andreas).

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Peczo Nigri, Hanko Jezer (Hanco), Tyczo de Borsnicz, Piotr Ome (Petrus), Teodoryk de Redirn (Theodericus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 114.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów