Rozmiar: 15909 bajtów

- 091 -

1360, 27 II, Wrocław (Wrat[islauia])

die sanctorum Dyonisii et sanctorum omnis martirum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludvicus) stwierdza, że w jego obecności Małgorzata żona Apeczki de Wedrow (Margaretha uxor Apeczconis de Wedrow) sprzedała za 220 grzywien Fryderykowi de Sulcz (Fredricus) oraz jego spadkobiercom folwark w Zabardowicach k. Oławy (Siffridsisdorf) wielkości 7 łanów uprawnych wraz z przynależnościami, pół łanu łąk i nieużytków, 1/3 dochodów z sądownictwa, dom mieszkalny wraz z wolnym wypasem owiec i bydła oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Peczo zwany Swarcze, Hanko Jezir (Hanco), Ticzko de Borsnicz (Tihczco), Hanko zwany Budsin (Hanco), Piotr Ome (Petrus), Teodoryk de Redirn (Theodericus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 110.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów