Rozmiar: 15909 bajtów

- 094 -

1360, 28 II, Otmuchów (Othmuchow)

III Kal. Marcii, indictione XIII

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis) stwierdza, że obie zwaśnione strony, a mianowicie Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina) kanonik wrocławski (Wrat[islauiensis]) i Rudger (Rudgerus) syn rycerza Rudgera starszego de Hugewicz (Rudgerus antiqus de Hugewicz), wybrały go rozjemcą w sporze o dobra, Trześnie k. Strzelina (Byrkencreczim, Byrkinreczin) pod zakładem 20 kóp groszy. Wystawca wydaje w ich obecności wyrok w Otmuchowie postanawiając, iż Rudiger młodszy ma pobierać roczny czynsz 16 grzywien z tych dóbr, po otrzymaniu którego nie powinien nigdy w przyszłości zgłaszać pretensji pod karą 20 kóp groszy.

Świadkowie: Mikołaj de Panewicz (Nicolaus) kustosz, Wawrzyniec Hartlibi (Laurencius), Filip Marschalci (Philippus) - kanonicy wrocławscy (Wrat[islauienses]), Mikołaj ze Lwówka Śl. (Nicolaus de Lemberg) biskupi prokurator otmuchowski (Othmuchouiensis), Hanko Advocati (Hanco) starosta ziemi nyskiej (Nisensis), Leon Maras wójt w Otmuchowie (Othmuchow), Otto de Hugewicz i Mikołaj z Poznania (Nicolaus de Poznania) notariusz publiczny i biskupi. Dokument ten spisał na polecenie biskupa Przecława (Preczlaus) Mikołaj syn Henryka z Poznania (Nicolaus Henrici de Poznania), kleryk diecezji wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) i notariusz publiczny.

Pieczęć biskupa.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. B 22.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 51v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów