Rozmiar: 15909 bajtów

- 097 -

1360, 1 III

die dominica qua cunitur Reminiscere

Milotha wójt, rajcy oraz sędziowie ołomunieccy (Olomucensesj stwierdzają, że Konrad I książę oleśnicki (Conradus dux de Olsna) zwrócił Bertoldowi burgrabiemu magdeburskiemu i komesowi Hardek (Bertholdus purgravius Magdeburgensis et comes de Hardek) 400 grzywien.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 258-259.
Ekscerpt: RBM, VIl, 2, s. 289, nr 448.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów