Rozmiar: 15909 bajtów

- 100 -

1360, 1 III, Lubin (Lubin)

dominica Reminiscere

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Reynhardus z Guzic k. Głogowa (Gusk) zastawił za 27 grzywien swoje dobra w Rynarcicach k. Lubina (Reynhardsdorf), Teodorykowi z Groszowa k. Złotoryi (Theodoricus de Rechinberg), Peszowi de Prawticz (Pescho) i Tamonowi de Medgow (Tammonus), którzy zobowiązali się wypłacić te pieniądze Bernardowi de Schildow (Bernhardus) do najbliższego święta św. Walpurgii (1 V).

Świadkowie: Wilricus z Wągrodna k. Legnicy (Wanginteyn), Henryk z Brożca k. Strzelina (Henricus) i Henryk de Rabnow (Henricus).


Regest: AP Wroclaw, Rep. 21, sygn. 1A, s. 93.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów