Rozmiar: 15909 bajtów

- 098 -

1360, 1 III, Ołomuniec (Olmunicz)

an dem Suntag so man singet Reminiscere

Bertold burgrabia magdeburski i hrabia Hardek (Perchtolt purgraf von Maidburch und Graf zu Hardeke) stwierdza, że Konrad I książę oleśnicki (Chunrat von der Olsen) wypłacił mu 400 grzywien w srebrze.

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 258.
Ekscerpt: RBM, VII, 2, s. 289, nr 449.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów