Rozmiar: 15909 bajtów

- 096 -

1360, 1 III

Reminiscere

Rajcy m. Ołomuńca zaświadczają, że Konrad I książę oleśnicki wypłacił burgrabiemu Bertoldowi z Magdeburga 1600 grzywien.

Wzmianka: AP Wrocław, Rep. 135, dz.C. nr 72a, nr 173.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów