Rozmiar: 15909 bajtów

- 102 -

1360, 4 III, Brzeg (Brega)

fer. quarta ante dominicam Oculi

Ludwik I (Ludvicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Henczko (Henczco) syn nieżyjącego Henryka (Henricus) sędziego dworu sprzedał Hankowi Wynner (Hanco) oraz jego spadkobiercom 1 ˝ grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Lubszy k. Brzegu (Parva Lubsch) z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu i prawem alienacji.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Wojciech z Jędrzychowic k. Oławy (Woythzechius de Hokerechtin), Peczo Yngrami, Jan Poduschca (Johannes), Jan Engilgeri (Johannes) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 118.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 45; CDS, IX. s. 28, nr 183.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów