Rozmiar: 15909 bajtów

- 103 -

1360, 6 III

fer. 6 ta ante Oculi

Mikołaj z Kątów Wrocławskich (Nicolaus de Kanth) nadał ziemię Mikołajowi synowi Jana (Nicolaus filius Johannis) wójta z Malekwitz.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 707.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów